polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29700

Readers on-line: 24

Total number of users since Oct 15, 2012: 20566266

Collection

Library

Frequently read publications : Erazm Majewski's selected works

 1. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 2, M - Z [1990]
 2. Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa [1415]
 3. Bydło (Pecus, Bos, Vacca, Vitulus) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego [747]
 4. Rodzina kruków (corvinae) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego [569]
 5. Początek, przyszłość i koniec ziemi [551]
 6. Drobne prace i notatki Erazma Majewskiego z dziedziny archeologii i etnografii : z 66 rysunkami i podobiznami [498]
 7. Kukułka (Cuculus Canorus L.) w mowie, pieśni i pojęciach ludu naszego [482]
 8. Doktór Muchołapski : fantastyczne przygody w świecie owadów [478]
 9. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 1, Słownik polsko-łaciński [365]
 10. Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego : materyały do folkloru [348]
 11. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 1, A - M [284]
 12. Bocian w mowie i pojęciach ludu naszego [268]
 13. Litewska spólnota rodzinna [233]
 14. Nasze sześciolecie (1899-1904) : przegląd i rozbiór działalności oraz zamiary na przyszłość [232]
 15. Roślina i wyraz chmiel : ich pochodzenie i przedhistoryczne znaczenie [223]
 16. Polska w wyobraźni gieografów średniowiecznych i wartość podań średniowiecznych dla nauki dzisiejszej [186]
 17. L’origine du pavot et de ses noms [184]
 18. La science de la civlisation : prolégomènes et bases pour la philosophie de l'histoire et la sociologie [177]
 19. Teorja człowieka i cywilizacji [164]
 20. Józef Rostafiński "Średniowieczna historya naturalna" : systematyczne zestawienie roślin, zwierząt, minerałów oraz wszystkich innego rodzaju leków prostych używanych w Polsce od XII do XVI w. : (sprawozdanie odczytane na posiedz. sekcyi przyrodn. T. O. W. z 20-go września r. b.) [161]
 21. Kapitał : rozbiór podstawowych zjawisk i pojęć gospodarczych [155]
 22. Erazm Majewski jako ekonomista [141]
 23. Marteaux casse-têtes en roche sarmatienne dans les bassins des fleuves Boug et Styr [140]
 24. Koniec świata (pol.) [103]
 25. Wskazówki do konserwowania przedmiotów starożytnych (wykopalisk) [102]