polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Erazm Majewski's selected works

Number of publications in collection: 35

Frequently viewed

  1. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 2, M - Z [1018]
  2. Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa [597]
  3. Doktór Muchołapski : fantastyczne przygody w świecie owadów [240]
  4. Drobne prace i notatki Erazma Majewskiego z dziedziny archeologii i etnografii : z 66 rysunkami i podobiznami [224]
  5. Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego : materyały do folkloru [168]
  6. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 1, Słownik polsko-łaciński [164]
  7. Rodzina kruków (corvinae) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego [164]
  8. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 1, A - M [160]
  9. Początek, przyszłość i koniec ziemi [158]
  10. La science de la civlisation : prolégomènes et bases pour la philosophie de l'histoire et la sociologie [139]

More...

Recently added

Loading...