polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26769

Readers on-line: 264

Total number of users since Oct 15, 2012: 9062569

Collection

Library

Frequently read publications : Erazm Majewski's selected works

  1. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 2, M - Z [726]
  2. Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa [467]
  3. Drobne prace i notatki Erazma Majewskiego z dziedziny archeologii i etnografii : z 66 rysunkami i podobiznami [210]
  4. Doktór Muchołapski : fantastyczne przygody w świecie owadów [209]
  5. Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego : materyały do folkloru [164]
  6. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 1, Słownik polsko-łaciński [144]
  7. Początek, przyszłość i koniec ziemi [134]
  8. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 1, A - M [133]
  9. La science de la civlisation : prolégomènes et bases pour la philosophie de l'histoire et la sociologie [121]
  10. Rodzina kruków (corvinae) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego [114]