polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26769

Readers on-line: 274

Total number of users since Oct 15, 2012: 9078759

Collection

Library

Frequently read publications : Narodowy Zasób Biblioteczny

  1. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 3. [463]
  2. Adele y Teodor Czyli Listy o Edukacyi Zawieraiące w sobie wszystkie maxymy i prawidła stosowne do trzech układow Edukacyi Dam, Męszczyzn i Osob przeznaczonych do rządu. T. 2 / z dzieła Francuskiego M. de Genlis ; tłumaczone przez Karolinę Czerminską [...] [425]
  3. Sprawiedliwosc Z Nieba Wyglądaiąca z Racyi Jntrodukcyi Konfraterniy Jwona Swiętego Kapłana trzeciego Zakonu S. Francißka Sprawiedliwych Spraw Patrona Do WW. OO. Bernardynow Lubelskich wprowadzoney : Jako na rzadkich y niewidanych Zelantow swoich oraz pierwszych Promatorow y Fundatorow tego Bractwa, to iest Jaśnie Wielmożnych na Trybunał Koronny Lubelski Deputatow Ciekawie Patrząca Się : a Przez przyczynę tegoż Patrona krotkiemi Nabożeństwy na ziemie Proszona Roku [...] 1743. die 27. 8bris [...] [314]
  4. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 6 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [293]
  5. Lublin Podług Ustaw Medyki Uwazany W Iedney Dyssertacyi / Przez Mich: A. Bergonzoni [...] [282]
  6. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 1 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [207]
  7. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 2. [199]
  8. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 1. [181]
  9. Mores, Leges Et Ritvs Omnivm Gentivm / Per Ioannem Boemvm Aubanum, Teutonicum, ex multis clarißimis rerum Scriptoribus collecti, Cum Indice locupletissimo [112]
  10. Kazanie Na Pogrzebie [...] Tomasza Stamirowskiego Starosty Krasnostawskiego [...] Miane. w Zołkiewce Dnia 28. Lutego 1791. Roku / Przez X. Sewera Czopowskiego [...] [109]