polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 27393

Readers on-line: 17

Total number of users since Oct 15, 2012: 19240159

Collection

Library

Frequently read publications : Erazm Majewski's selected works

  1. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 2, M - Z [1650]
  2. Życie i prace Jana Karłowicza (1836-1903) : książka zbiorowa [1053]
  3. Bydło (Pecus, Bos, Vacca, Vitulus) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego [456]
  4. Rodzina kruków (corvinae) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego [432]
  5. Początek, przyszłość i koniec ziemi [374]
  6. Doktór Muchołapski : fantastyczne przygody w świecie owadów [372]
  7. Drobne prace i notatki Erazma Majewskiego z dziedziny archeologii i etnografii : z 66 rysunkami i podobiznami [321]
  8. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zebrane i zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi w podwójnym porządku alfabetycznym i pomnożone porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 1, Słownik polsko-łaciński [249]
  9. Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, źródłowo zestawione z synonimami naukowemi łacińskiemi, pomnożony porównawczym materyałem, zaczerpniętym z innych języków słowiańskich. T. 2, Słownik łacińsko-polski. Cz. 1, A - M [236]
  10. Wąż w mowie i pojęciach ludu przeważnie polskiego : materyały do folkloru [212]