polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29702

Readers on-line: 35

Total number of users since Oct 15, 2012: 22053733

Collection

Library

Frequently read publications : Manuscripts from the collection of Hieronim Łopaciński in the National Library Resource

Page1of18 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Akta Towarzystwa Rolniczego Królestwa Polskiego dotyczące korespondencii miesięcznych Okręgu Konieckiego [230]
 2. Act. Lubl. 1731 Skurski-Dymidecka [222]
 3. 1. Porządek Senatu [122]
 4. 1. Intromissio G. Pikulski, a. 1625. [78]
 5. Imennik Eugenii Biernackiej z rysunkami [65]
 6. Dokumenty odnoszące się do kościoła w Chodlu przeważnie zaś dotyczące dziesięcin naleznych ze wsi Ratoszyn, Poniatowa, Skrzyniec, Wronów [51]
 7. 1. Oblata decreti w sprawie żydów, 1744 r. [49]
 8. 1. 48 listów od różnych osób do gen. A. Baranowskiego. [44]
 9. 1. Dokumenty cechu piekarskiego w Lublinie [41]
 10. 1. Oblata decreti w sprawie żydów, 1744 r. [40]
 11. 1. Rękopis przewodnika illustrowanego po Lublinie, wyd. 1901 r. [40]
 12. Zbiór tańców salonowych. [Nuty przeznaczone na instrument szarpany prawdopodobnie z końca XVII w.] [40]
 13. Hronica polonica (rękopis stary pisany trójręcznie) [40]
 14. Zbiór materiałów etnograficznych polskich Hieronima Łopacińskiego [35]
 15. Sztambuch z cyfrą J. M. z rysunkami i akwarelami (Sybilla w Puławach) [35]
 16. Materiały źródłowe zebrane przez Hieronima Łopacińskiego. Kopie przywilejów wydanych dla miasta Osiecka z lat 1576-1775 [35]
 17. Dokument (w języku niemieckim) doytyczący Jastrzębia oraz Jastrzębskich [33]
 18. 1. Dokumenty cechu mieczniczego w Lublinie [32]
 19. 1. Co to jest syggestyja? [32]
 20. Oblata Comissionis inter Colleg S. J. Lub. et praepositum Chodeliensem [32]
 21. 1. Actum Lublini. in colleg. religiosorum patr. Soc. J. anno 1713. Comprom inter Maria Casimiera Pieniążkowa et Theresa Varszy(wicka). [31]
 22. Decret (in. cast. Lubl.) przysądzający Teod. Suchodolskiemu wypłacenie procentów na rzecz bractwa Miłosier. od 4,000 zł. [31]
 23. Silva Rerum [30]
 24. Regestr podymnego [30]
 25. 1. Potwierdzenie ustawy cechu z 1448 r. przez króla Zygmunta Augusta, 1558 r. [30]