polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 28868

Readers on-line: 10

Total number of users since Oct 15, 2012: 19519606

Collection

Library

Frequently read publications : Dailies till 1939

 1. Jednodniówka 55 Poznańskiego Pułku Piechoty [971]
 2. Gazeta Wojenna. Jednodniówka [451]
 3. Pobudka. Wydanie Jubileuszowe [403]
 4. Nałęczów. Zdrojowisko i letnisko. Sezon 1928/29 [401]
 5. Jednodniówka poświęcona cieniom Marji Konopnickiej [337]
 6. Alma Mater Vilnensis. Jednodniówka "Dnia Akademika" [314]
 7. Z nad brzegów Narwi. Jednodniówka na dochód Łomżyńskiego Towarzystwa Dobroczynności [306]
 8. Jednodniówka Skargowska 1612-1912 [276]
 9. Nad Świsłoczą. Jednodniówka [273]
 10. Na wpisy szkolne. Jednodniówka Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich [265]
 11. Jednodniówka. U mogił czuwa straż [217]
 12. Świętemu Andrzejowi Boboli w hołdzie... Jednodniówka [210]
 13. Jednodniówka Harcerska [199]
 14. Stanica : jednodniówka poświęcona prezesowi Związku Sokolstwa Polskiego, druhowi Adamowi Zamoyskiemu w dniu jego imienin 24 grudnia 1929 roku [194]
 15. Błysk Kagańca. Jednodniówka Uczniów Seminarium Nauczycielskiego Męsk. w Lublinie [185]
 16. Na Świeto Ziemi Chełmskiej. Jednodniówka [182]
 17. Jednodniówka wydana z okazji Wielkiej Kwesty na Wpisy Szkolne [162]
 18. Jednodniówka Adama Mickiewicza 1798-1898 [156]
 19. Jednodniówka ku uczczeniu dziesięciolecia walk o Lwów: 1-22.XI.1918 - 1-22.XI.1928 [153]
 20. Brońmy Warszawy. Jednodniówka [149]
 21. 29 listopada. Jednodniówka [147]
 22. Dzwon Polski poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu [147]
 23. Jednodniówka 3-ego listopada 1919 r. w pierwszą rocznicę usunięcia rządów zaborczych i powstania niepodległej zjednoczonej Polski [142]
 24. Tydzień noworoczny. Jednodniówka [133]
 25. Nieroby i popsuje. Jednodniówka [130]