polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Information

News

rss20

Księgi z zasobów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi
07.12.2020

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją zawierającą zbiór 19 ksiąg archiwalnych akt staropolskich przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Księgi te, niegdyś znajdujące się w Polsce w Archiwum Akt Dawnych w Lublinie w roku 1887 zostały wywiezione na polecenie władz rosyjskich do Archiwum w Wilnie. Pomimo wielu starań o zwrócenie dokumentów nie zostały one zwrócone. W nieznanych okolicznościach i czasie znalazły się na Białorusi. Dokumenty, które prezentujemy Państwu to wytwory kancelarii ziemskich, grodzkich i miejskich XVI i XVII w. Wśród archiwaliów znajdują się te dotyczące mieszczan lubelskich, księgi horodelskie oraz zamojskie.

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=62&fbclid=IwAR2WwsPzJ4T7m2tV-QkgkhYJy4sBFHrzwDPlB1K5cCA3QWq1_mSWY6vvF-E