polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26769

Readers on-line: 413

Total number of users since Oct 15, 2012: 9098576

Collection

Library

Frequently read publications : E-Reading Room

 1. Wilno. Katedra [141]
 2. Skierbieszów i mieszkańcy [Dokument elektroniczny] : więzi genealogiczne, druga wojna światowa, wysiedlenia, obozy koncentracyjne [72]
 3. Pamiętniki [52]
 4. Lublin. [Album] [49]
 5. Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska [Dokument elektroniczny] : problemy, pomysły, porady [46]
 6. Pod Grunwaldem [46]
 7. Lublin. [Album] [46]
 8. [Lublin, Plac Łokietka 3. Brama Krakowska] [43]
 9. Dzieje Lublina : próba syntezy. T I [40]
 10. Dzieje Lubelszczyzny : praca zbiorowa. T. 1 [38]
 11. Dzieje Lubelszczyzny T. 6. Między wschodem i zachodem. Cz. 3. Kultura artystyczna [29]
 12. Dzieje Lubelszczyzny : praca zbiorowa. T. 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [29]
 13. Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny [29]
 14. Dzieje Lubelszczyzny T. 7. Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu [28]
 15. [Lublin, ul. Dominikańska. Uliczka na Starym Mieście] [27]
 16. Dzieje Lubelszczyzny : praca zbiorowa. T. 4. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [26]
 17. Master Mariner wspomina... [Dokument elektroniczny] : reporterskie wspomnienia z 45 lat pływania na statkach (lata: 1955-1999) [25]
 18. Dzieje Lublina. T. II [24]
 19. [Lublin, ul. Szeroka] [23]
 20. [Lublin, ul. Kowalska] [22]
 21. Legendy i opowiadania lubelskie [22]
 22. Dzieje Lubelszczyzny : praca zbiorowa. T. 2 [18]
 23. Lubelszczyzna : dzieje, ludzie, krajobrazy [17]
 24. Lublin 1317-1967 : praca zbiorowa [17]
 25. Pisarze lubelscy : słownik biobibliograficzny pisarzy należących do Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich [17]