polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26796

Readers on-line: 261

Total number of users since Oct 15, 2012: 10964527

Collection

Library

Frequently read publications : Journals

 1. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8655]
 2. Rocznik Lubelski i Kalendarz na rok zwyczajny 1901 [2318]
 3. Bibliografia Lubelszczyzny 1944-1964 cz. 1 [2278]
 4. Bibliografia Lubelszczyzny 1986-1990 [1736]
 5. Bibliografia Lubelszczyzny 1976-1980 [1559]
 6. Lublinianin : rocznik i kalendarz ilustrowany na rok ..., 1905, R. 5 [1540]
 7. Lublinianin : rocznik i kalendarz ilustrowany na rok ..., 1904, R. 4 [1465]
 8. Kalendarz Informator Pogotowia Ratunkowego w Lublinie na Rok..., 1939 [1444]
 9. Bibliografia Lubelszczyzny 1965-1970 [1397]
 10. Rocznik Lubelski. Kalendarz na rok 1903 [1277]
 11. Sprawozdanie z Działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za czas od ... do ...., 1906/1907 [1264]
 12. Kalendarz Przemysłu i Handlu Województw: Lubelskiego, Kieleckiego i Kresów Wschodnich na Rok..., 1925 [1223]
 13. Sprawozdanie z Działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za czas od ... do ...., 1907/1908 [1185]
 14. Projekt Sprawozdania z Działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za ... Rok, 1913 [1127]
 15. Pamâtnaâ Knižka Lûblinskoj Gubernìi na ... God", 1890 [1027]
 16. Bibliotekarz Lubelski, 2008 [1025]
 17. Bibliotekarz Lubelski, 2010 [1022]
 18. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 1925, R. 6, nr 7 [991]
 19. Bibliografia Lubelszczyzny 1944-1964 cz. 2 [911]
 20. Pamâtnaâ Knižka Lûblinskoj Gubernìi na ... God", 1892 [874]
 21. Bibliotekarz Lubelski, 1959, 4 (15) [870]
 22. Bibliotekarz Lubelski, 1961, nr 1/4 (20/23) [799]
 23. Projekt Sprawozdania z Działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za ... Rok, 1914 [755]
 24. Albumowy Kalendarz "Stu Djabłów" na Rok 1903 [740]
 25. Biuletyn Izby Rzemieślniczej w Lublinie, 1937, R. 6, nr 9 [728]