polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26794

Readers on-line: 388

Total number of users since Oct 15, 2012: 9303666

Collection

Library

Frequently read publications : Science and didactics

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Nauka o administracji : skrypt akademicki [22018]
 2. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami [3998]
 3. Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie [2979]
 4. Rocznik Samorządowy, 2012, t. 1 [1672]
 5. Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi [1624]
 6. Rocznik Samorządowy, 2013, t. 2 [913]
 7. Jana Gumowskiego motywy polskie : studium o tekach litograficznych [726]
 8. Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań [372]
 9. Rocznik Samorządowy, 2014, t. 3 [361]
 10. Jeszcze o "Kurierze Lubelskim" 1830/31 [227]
 11. Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewodzkiéy Lubelskiéy odbywać się będzie w dniach 22, 24, 25 lipca r. b. 1826, na który prześwietną publiczność rektor wraz z zgromadzeniem nauczycielskiém zaprasza [194]
 12. Projekt nowego opracowania "Pana Tadeusza" [161]
 13. Krótki rys historyi naturalney [154]
 14. Rady przyiacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofii : pragnącemu znaleść pewnieyszą drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia [150]
 15. Metaforyczne konceptualizacje pojęcia 'tekstu' a przemiany stylów myślowych w literaturoznawstwie [Dokument elektroniczny] [87]
 16. O otwarciu Gimnazyum Gubernialnego w Warszawie dnia 9 (21) sierpnia 1850 r. [87]
 17. Na popis i examen publiczny uczniów Szkoły Wojewodzkiéy Lubelskiéy maiący się odbywać od dnia 26 do 31 lipca 1824, prześwietną publiczność rektor imieniem instytutu zaprasza [86]
 18. Dokładna nauka języka i stylu polskiego w dwoch częściach. Cz. 1, Grammatyka i deklamatoryka, do której też należą , elementarz i wzory charakterów, ułożone podług nayłatwieyszey metody do nauczania się czytania i pisania [66]
 19. Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewodzkiéy Lubelskiéy maiący się odbywać z rana od 8 do 1 godziny w dniu 21, 22, 23 i 24 lipca r. b., na który prześwietną publiczność imieniem instytutu rektor Smolikowski zaprasza [51]
 20. Uchwały ankiety odbytej we Lwowie d. 13 i 14 kwietnia 1917 w sprawie ustalenia zasad pisowni polskiej [50]
 21. Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska [Dokument elektroniczny] : problemy, pomysły, porady [46]
 22. Język rosyjski w katolickim rytuale i w dodatkowem nabożeństwie : [czy może być wprowadzony język rosyjski do kościołów katolickich na Litwie ?]. [T. 1] [39]
 23. Organizacya szkoły gorzkowskiey Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Lublinie w celu rozszerzenia oświecenia publicznego [...] drukiem wyiaśniona w roku 1820 [20]
 24. Stefan Żeromski i jego ideologja : odczyt wygłoszony w Lublinie dnia 13 grudnia 1925 r. [14]
 25. W poszukiwaniu metody [Dokument elektroniczny] : aktywizacja zawodowa kobiet : adaptacja metody Szkoły Kofoeda [12]