polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29702

Readers on-line: 741

Total number of users since Oct 15, 2012: 24601830

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

 1. Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie : mięsięcznik dla czytającej publiczności, 1906, nr 5 [892740]
 2. Listy Stanisława Augusta do pani Geoffrin od roku 1764 do roku 1777 [136835]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [105551]
 4. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [65405]
 5. Powiat trembowelski : szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [48440]
 6. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [20749]
 7. Unia Lubelska czyli zjednoczenie Polski z Litwą [20615]
 8. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [19204]
 9. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [17946]
 10. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [17571]
 11. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [16286]
 12. M. Arcta słownik staropolski [16284]
 13. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [15187]
 14. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [11970]
 15. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [11196]
 16. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [10176]
 17. Ziemia Lubelska, 1915, R. 10, nr 337 [9319]
 18. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7581]
 19. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki na rok ..., 1890 [7168]
 20. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6964]
 21. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [6610]
 22. Ćwiczenia Naukowe. Oddział Literatury, 1818, T. 2 [6374]
 23. Słowiańscy bogowie [6145]
 24. Le neveu de ma tante : histoire personnelle de David Copperfield. T. 2 [5831]
 25. Wizerunki A. Mickiewicza : wyjątek z obszerniejszego studium [5800]