polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26796

Readers on-line: 248

Total number of users since Oct 15, 2012: 10969093

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

 1. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [60987]
 2. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [60654]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17958]
 4. M. Arcta słownik staropolski [14695]
 5. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [9695]
 6. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8655]
 7. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7170]
 8. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [7068]
 9. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [6552]
 10. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6292]
 11. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [5345]
 12. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [5109]
 13. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4418]
 14. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [4367]
 15. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [4356]
 16. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [4066]
 17. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3915]
 18. Na Kresach i za Kresami : wspomnienia i szkice. 1 [3729]
 19. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [3565]
 20. Zdrojowiska, zakłady lecznicze i stacye klimatyczne w guberniach Królestwa Polskiego i najbliższych guberniach Cesarstwa oraz prywatne zakłady lecznicze w Warszawie : (przewodnik dla lekarzy i leczących się) : praca zbiorowa [3490]
 21. Powiat krasnostawski w walce o wolność [3260]
 22. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [3188]
 23. Starosta weselny : zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych [3173]
 24. Koronacja pierwszego króla [2979]
 25. A. Mickiewicz "Powrót Taty" [2748]