polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26769

Readers on-line: 206

Total number of users since Oct 15, 2012: 9062460

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of914 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [59023]
 2. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [53797]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17470]
 4. M. Arcta słownik staropolski [14496]
 5. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8495]
 6. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7115]
 7. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [6699]
 8. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [6506]
 9. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6183]
 10. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [5854]
 11. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [4970]
 12. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [4330]
 13. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4298]
 14. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [4230]
 15. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3727]
 16. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [3646]
 17. Na Kresach i za Kresami : wspomnienia i szkice. 1 [3629]
 18. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [3626]
 19. Zdrojowiska, zakłady lecznicze i stacye klimatyczne w guberniach Królestwa Polskiego i najbliższych guberniach Cesarstwa oraz prywatne zakłady lecznicze w Warszawie : (przewodnik dla lekarzy i leczących się) : praca zbiorowa [3475]
 20. Powiat krasnostawski w walce o wolność [3188]
 21. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [3161]
 22. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [3039]
 23. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. [Ser. 1, t. 43-44, Latham John-Łekno (herb)] [2651]
 24. A. Mickiewicz "Powrót Taty" [2531]
 25. Koronacja pierwszego króla [2529]