polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29700

Readers on-line: 21

Total number of users since Oct 15, 2012: 20569095

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of942 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie : mięsięcznik dla czytającej publiczności, 1906, nr 5 [892724]
 2. Listy Stanisława Augusta do pani Geoffrin od roku 1764 do roku 1777 [136799]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [103394]
 4. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [65007]
 5. Powiat trembowelski : szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [48153]
 6. Unia Lubelska czyli zjednoczenie Polski z Litwą [20516]
 7. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [20322]
 8. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [18351]
 9. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [16815]
 10. M. Arcta słownik staropolski [16044]
 11. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [15538]
 12. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [15068]
 13. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [13715]
 14. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [11297]
 15. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [10143]
 16. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [10079]
 17. Ziemia Lubelska, 1915, R. 10, nr 337 [9285]
 18. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7547]
 19. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki na rok ..., 1890 [7164]
 20. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6938]
 21. Ćwiczenia Naukowe. Oddział Literatury, 1818, T. 2 [6364]
 22. Słowiańscy bogowie [5917]
 23. Wizerunki A. Mickiewicza : wyjątek z obszerniejszego studium [5758]
 24. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [5525]
 25. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [5503]