polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26796

Readers on-line: 452

Total number of users since Oct 15, 2012: 11618317

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of914 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [63946]
 2. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [60895]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [18029]
 4. M. Arcta słownik staropolski [14717]
 5. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [10053]
 6. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8757]
 7. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7186]
 8. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [7184]
 9. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [6630]
 10. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6305]
 11. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [5658]
 12. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [5122]
 13. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4434]
 14. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [4376]
 15. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [4357]
 16. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [4070]
 17. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3923]
 18. Na Kresach i za Kresami : wspomnienia i szkice. 1 [3740]
 19. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [3590]
 20. Zdrojowiska, zakłady lecznicze i stacye klimatyczne w guberniach Królestwa Polskiego i najbliższych guberniach Cesarstwa oraz prywatne zakłady lecznicze w Warszawie : (przewodnik dla lekarzy i leczących się) : praca zbiorowa [3502]
 21. Starosta weselny : zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych [3281]
 22. Powiat krasnostawski w walce o wolność [3274]
 23. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [3227]
 24. Koronacja pierwszego króla [3019]
 25. A. Mickiewicz "Powrót Taty" [2763]