polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26796

Readers on-line: 232

Total number of users since Oct 15, 2012: 10537437

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of914 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [60494]
 2. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [57108]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17855]
 4. M. Arcta słownik staropolski [14677]
 5. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [9535]
 6. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8621]
 7. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7159]
 8. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [6940]
 9. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [6442]
 10. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6266]
 11. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [5066]
 12. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [5015]
 13. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4405]
 14. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [4358]
 15. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [4356]
 16. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [4062]
 17. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3855]
 18. Na Kresach i za Kresami : wspomnienia i szkice. 1 [3716]
 19. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [3537]
 20. Zdrojowiska, zakłady lecznicze i stacye klimatyczne w guberniach Królestwa Polskiego i najbliższych guberniach Cesarstwa oraz prywatne zakłady lecznicze w Warszawie : (przewodnik dla lekarzy i leczących się) : praca zbiorowa [3487]
 21. Powiat krasnostawski w walce o wolność [3242]
 22. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [3167]
 23. Koronacja pierwszego króla [2957]
 24. Starosta weselny : zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych [2943]
 25. A. Mickiewicz "Powrót Taty" [2721]