polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26796

Readers on-line: 178

Total number of users since Oct 15, 2012: 10093165

Collection

Library

Frequently read publications : Books??

 1. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4374]
 2. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3823]
 3. Katalog czasopism lubelskich. 2, G-M [3332]
 4. Powiat krasnostawski w walce o wolność [3231]
 5. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie : dodatek I-szy [2904]
 6. O dawnym Lublinie : szkice z przeszłości miasta [2754]
 7. Darczyńcy Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 1907-1939 [2677]
 8. Hieronim Łopaciński 1860-1906 : człowiek, dzieło, pamięć [2497]
 9. Przewodnik firm polskich w Lublinie na rok 1914 [2399]
 10. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 4, Sygnatury 2044-2226 [2396]
 11. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 16, Lubelskie. Cz. 1 [2367]
 12. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie [Cz. 1] [2327]
 13. Rada Artystyczna Miasta Lublina 1935-1939 [2261]
 14. Lista duchowieństwa dyecezyi chełmskiéj obrządku greko-unickiego za rok 1863 [2175]
 15. Katalog czasopism lubelskich. [1], A-F [2015]
 16. Architekt Tadeusz Witkowski (1904-1986) : kalendarium życia i twórczości [1920]
 17. Adamów i okolica : szkic monograficzny rodzinnych stron Henryka Sienkiewicza [1822]
 18. Gemeindeverzeichnis : Distrikt Lublin [1807]
 19. Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie 1907-1957 [1773]
 20. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 5, Sygnatury 2227-2388 [1765]
 21. Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina [1653]
 22. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 17, Lubelskie. Cz. 2 [1642]
 23. Kościół i klasztor po-dominikański [!] w Lublinie [1617]
 24. Druga Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Lublinie 1901 : wspomnienia i notatki [1564]
 25. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 7, Sygnatury 2811-2929 [1549]