polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26794

Readers on-line: 171

Total number of users since Oct 15, 2012: 9387855

Collection

Library

Frequently read publications : Books??

Page1of36 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4350]
 2. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3735]
 3. Powiat krasnostawski w walce o wolność [3203]
 4. Katalog czasopism lubelskich. 2, G-M [3181]
 5. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie : dodatek I-szy [2818]
 6. O dawnym Lublinie : szkice z przeszłości miasta [2712]
 7. Darczyńcy Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 1907-1939 [2568]
 8. Hieronim Łopaciński 1860-1906 : człowiek, dzieło, pamięć [2491]
 9. Przewodnik firm polskich w Lublinie na rok 1914 [2362]
 10. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 16, Lubelskie. Cz. 1 [2320]
 11. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie [Cz. 1] [2252]
 12. Rada Artystyczna Miasta Lublina 1935-1939 [2233]
 13. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 4, Sygnatury 2044-2226 [2151]
 14. Lista duchowieństwa dyecezyi chełmskiéj obrządku greko-unickiego za rok 1863 [2147]
 15. Katalog czasopism lubelskich. [1], A-F [1970]
 16. Architekt Tadeusz Witkowski (1904-1986) : kalendarium życia i twórczości [1911]
 17. Gemeindeverzeichnis : Distrikt Lublin [1787]
 18. Adamów i okolica : szkic monograficzny rodzinnych stron Henryka Sienkiewicza [1770]
 19. Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie 1907-1957 [1752]
 20. Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina [1636]
 21. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. 17, Lubelskie. Cz. 2 [1630]
 22. Kościół i klasztor po-dominikański [!] w Lublinie [1604]
 23. Druga Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Lublinie 1901 : wspomnienia i notatki [1538]
 24. Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 7, Sygnatury 2811-2929 [1533]
 25. Hieronim Łopaciński we wspomnieniach [1532]