polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26796

Readers on-line: 227

Total number of users since Oct 15, 2012: 10055062

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [60228]
 2. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [55767]
 3. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [24906]
 4. Nauka o administracji : skrypt akademicki [23646]
 5. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17750]
 6. M. Arcta słownik staropolski [14635]
 7. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12434]
 8. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [8717]
 9. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8591]
 10. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7146]
 11. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [6782]
 12. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [6670]
 13. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [6294]
 14. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6232]
 15. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [5759]
 16. [Kazimierz Dolny, Rynek 18. Kamienica Gdańska] [5728]
 17. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [5019]
 18. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [4650]
 19. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4378]
 20. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4374]
 21. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [4354]
 22. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [4348]
 23. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście. Róg ul. Kapucyńskiej z hotelem Victoria] [4102]
 24. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [4057]
 25. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami [4033]