polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26714

Readers on-line: 179

Total number of users since Oct 15, 2012: 7962721

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [50812]
 2. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [50624]
 3. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [24807]
 4. Nauka o administracji : skrypt akademicki [20610]
 5. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17288]
 6. M. Arcta słownik staropolski [14401]
 7. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12378]
 8. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8432]
 9. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7099]
 10. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [6319]
 11. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6122]
 12. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [5431]
 13. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [5393]
 14. [Kazimierz Dolny, Rynek 18. Kamienica Gdańska] [5389]
 15. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [5181]
 16. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [5167]
 17. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [4918]
 18. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4280]
 19. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4111]
 20. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście. Róg ul. Kapucyńskiej z hotelem Victoria] [4014]
 21. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [3875]
 22. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami [3868]
 23. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [3628]
 24. [Lublin, Plac Łokietka 3. Brama Krakowska] [3605]
 25. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [3434]