polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26714

Readers on-line: 151

Total number of users since Oct 15, 2012: 8378739

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [52713]
 2. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [51458]
 3. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [24828]
 4. Nauka o administracji : skrypt akademicki [20824]
 5. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17353]
 6. M. Arcta słownik staropolski [14443]
 7. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12392]
 8. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8455]
 9. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7106]
 10. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [6447]
 11. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6143]
 12. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [5871]
 13. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [5611]
 14. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [5567]
 15. [Kazimierz Dolny, Rynek 18. Kamienica Gdańska] [5562]
 16. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [5274]
 17. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [4934]
 18. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4286]
 19. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4200]
 20. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście. Róg ul. Kapucyńskiej z hotelem Victoria] [4033]
 21. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [3990]
 22. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami [3911]
 23. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [3876]
 24. Jakuba Michałowskiego, wojskiego lubelskiego a późniéj kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza [3698]
 25. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [3630]