polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26714

Readers on-line: 164

Total number of users since Oct 15, 2012: 6738170

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [50029]
 2. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [49734]
 3. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [24789]
 4. Nauka o administracji : skrypt akademicki [20418]
 5. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17211]
 6. M. Arcta słownik staropolski [14361]
 7. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12373]
 8. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8412]
 9. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7095]
 10. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [6175]
 11. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6089]
 12. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [5113]
 13. [Kazimierz Dolny, Rynek 18. Kamienica Gdańska] [5111]
 14. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [5052]
 15. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [4990]
 16. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [4424]
 17. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4272]
 18. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4034]
 19. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście. Róg ul. Kapucyńskiej z hotelem Victoria] [4005]
 20. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [3827]
 21. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami [3805]
 22. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [3645]
 23. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [3617]
 24. [Lublin, Plac Łokietka 3. Brama Krakowska] [3594]
 25. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [3348]