polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29700

Readers on-line: 19

Total number of users since Oct 15, 2012: 20611422

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1188 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie : mięsięcznik dla czytającej publiczności, 1906, nr 5 [892724]
 2. Listy Stanisława Augusta do pani Geoffrin od roku 1764 do roku 1777 [136799]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [103414]
 4. Odbudowa i konserwacja zabytków w województwie lubelskim : lata 1918-1939 [70791]
 5. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [65010]
 6. Powiat trembowelski : szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [48154]
 7. Nauka o administracji : skrypt akademicki [42807]
 8. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [25367]
 9. Unia Lubelska czyli zjednoczenie Polski z Litwą [20516]
 10. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [20326]
 11. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [18351]
 12. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [16817]
 13. M. Arcta słownik staropolski [16049]
 14. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [15542]
 15. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [15119]
 16. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [14029]
 17. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12553]
 18. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [11307]
 19. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [10147]
 20. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [10079]
 21. Ziemia Lubelska, 1915, R. 10, nr 337 [9285]
 22. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7547]
 23. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [7217]
 24. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki na rok ..., 1890 [7166]
 25. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6939]