polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26434

Readers on-line: 168

Total number of users since Oct 15, 2012: 6248821

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1037 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [47647]
 2. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [47621]
 3. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [24734]
 4. Nauka o administracji : skrypt akademicki [19517]
 5. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [17101]
 6. M. Arcta słownik staropolski [14287]
 7. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12363]
 8. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [8389]
 9. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7078]
 10. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6050]
 11. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [5901]
 12. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [4832]
 13. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [4821]
 14. [Kazimierz Dolny, Rynek 18. Kamienica Gdańska] [4763]
 15. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [4327]
 16. Katalog czasopism lubelskich. 3, N-Ś [4236]
 17. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście. Róg ul. Kapucyńskiej z hotelem Victoria] [3978]
 18. Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami [3740]
 19. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [3726]
 20. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [3606]
 21. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [3604]
 22. [Lublin, Plac Łokietka 3. Brama Krakowska] [3578]
 23. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [3458]
 24. Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach [3156]
 25. Bolesław Krzywousty (1102-1138) [3099]