polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29702

Readers on-line: 76

Total number of users since Oct 15, 2012: 23191677

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1189 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie : mięsięcznik dla czytającej publiczności, 1906, nr 5 [892733]
 2. Listy Stanisława Augusta do pani Geoffrin od roku 1764 do roku 1777 [136826]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [105269]
 4. Odbudowa i konserwacja zabytków w województwie lubelskim : lata 1918-1939 [70838]
 5. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [65374]
 6. Powiat trembowelski : szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [48266]
 7. Nauka o administracji : skrypt akademicki [43902]
 8. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [25438]
 9. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [20618]
 10. Unia Lubelska czyli zjednoczenie Polski z Litwą [20532]
 11. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [18756]
 12. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego, : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 2 [17899]
 13. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [16900]
 14. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [16259]
 15. M. Arcta słownik staropolski [16245]
 16. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [15104]
 17. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12571]
 18. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [11863]
 19. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [11093]
 20. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [10126]
 21. Ziemia Lubelska, 1915, R. 10, nr 337 [9314]
 22. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7576]
 23. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [7262]
 24. Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki na rok ..., 1890 [7167]
 25. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [6976]