polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26823

Readers on-line: 680

Total number of users since Oct 15, 2012: 16759352

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of1073 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie : mięsięcznik dla czytającej publiczności, 1906, nr 5 [892672]
 2. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1930 [88937]
 3. Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski [62753]
 4. Powiat trembowelski : szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny [45650]
 5. Nauka o administracji : skrypt akademicki [28771]
 6. [Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 27. Cukiernia A. K. Semadeni] [24988]
 7. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929 [18648]
 8. M. Arcta słownik staropolski [14894]
 9. Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej [13854]
 10. [Lublin. Zamek i Podzamcze] [12493]
 11. Cours élémentaire de méchanique théorique et appliquée a l'usage des facultés [...] et des écoles industrielles [11819]
 12. Informator Województwa Lubelskiego, 1925 [9427]
 13. Ziemia Lubelska, 1915, R. 10, nr 337 [8196]
 14. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [8045]
 15. Przysłowia i zdania moralne dowcipne lub krytyczne : alfabetycznie ułożone [7362]
 16. Tabella miast, wsi, osad, Królestwa Polskiego : z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona. T. 1 [7263]
 17. Rys historyczny instytutów rolniczo-leśnych w Królestwie Polskiém [7245]
 18. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825) objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą. Ks. 1 [7212]
 19. [Lublin, Plac Łokietka. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska] [6966]
 20. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych [...] : do podręcznego użytku. Cz. 1-2 [6652]
 21. [Lublin, ul. Bernardyńska 14. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów] [6375]
 22. [Kazimierz Dolny, Rynek 18. Kamienica Gdańska] [5864]
 23. Ziemia Lubelska, 1919, R. 14, nr 384 [5340]
 24. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej ... : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej, 1925-1926 [5227]
 25. "Krzyżacy". Walka Zbyszka z Rotgierem [4515]