polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
STDR-P-18-q-69 Zniwo Złote Z wybranego cnot Swiętych Ziarna Albo Kazania Na Uroczystosci Swiętych Boskich Herbownemi Grabiami ... Wiktoryi Z Szczvkow Kątski Miecznikowy Koronney ... na pożytek czytaiących Zebrane / Przez X. Macieia Muchowskiego Soc. Jesu, Roku ... 1730
Found : 2
View:
1. 

Polak Sensat w Liscie, w komplemencie Polityk, Humanista w Dyskursie, w Mowach Statysta, naprzykład dany Szkolney Młodzi / od X. Woyciecha Bystrzonowskiego ...

Bystrzonowski, Wojciech (1699-1782)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pogonia Żałobna Jasnie Oswieconego y Jaśnie Wielmożnego Pana Symeona Samvela Lvbartowicza Sangvszka, Xcia z Kowla, Woiewody Witepskiego ... V Grobv Zastanowiona/ Przez X. Andrzeia Hączla Mokrskiego ... Roku 1639, dnia 22 Lutego

Mokrski, Andrzej (1598-1649)

Keywords: Kazania pogrzebowe -- 17 w. , Sanguszko, Samuel Szymon (15..-1638) -- śmierć i pogrzeb -- dzieła przed 1800

Find similar objects  |  Add to bibliography