polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to publication
Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1829 (16 września)
Found : 13
View:
1. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1827 (19 września)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1827 (14 lipca)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1829 (15 lipca)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1824, (15 lipca)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1825, (15 lipca)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1826 (15 lipca)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1828, (15 lipca)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1828, (17 września)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1825 (15 września)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1826 (16 września)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ...

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Posiedzenie Publiczne Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu na Uczczenie Pamiątki Uczonych Mężów a Mianowicie Polaków przy Ukończeniu Kursu Rocznego Nauk Odbyte ..., 1824, (15 października)

Keywords: Uniwersytety i uczelnie -- Polska -- Warszawa -- historia , Warszawa (Polska) -- życie intelektualne -- 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Posiedzenie publiczne Królewskiego Uniwersytetu na uczczenie pamiątki uczonych mężów, a mianowicie Polaków przy ukończeniu kursu rocznego nauk odbyte dnia 15 lipca 1829 roku

Królewski Uniwersytet Warszawski

Find similar objects  |  Add to bibliography