polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kazanie O wielkiey potrzebie Dobrych Pasterzow Przez obowiązek powołania swego, sprawuiących obfite pożytki w Kościele Chrystusowym : z okoliczności Uroczystego poświęcenia na dostoieństwo ... Andrzeia Stanisława Kostki Młodzieiowskiego ... Biskupa Przemyslkiego ... A za łaskawym pozwoleniem Władysława Łubienskiego Arcy-Biskupa Gnieznienskiego nazaiutrz Po skończonych Uroczyście Poświęcenia Obrządkach Miane w Kaplicy Pałacowey w Skierniewicach Dnia 3. Lutego 1767"]