polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kazanie O Potrzebie y Skutkach ufania w Bogu : pod czas Jubileuszu Wielkiego w Kollegiacie Tarnowskiey przez [...] Marcina Ankiewicza [...] Roku [...] 1776. Dnia 23. Lipca Miane"]