polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kazanie O Cnotach Chlubnych Y Potrzebnych Dla Płci Zenskiey Na Obchodzie Załobnego Nabozenstwa Za Duszę [...] Konstancyi Z Czapskich Małachowski Referendarzowy W. K. [...] Przykładem życia Jey dowiedzionych / W Kościele Parafialnym S. Krzyża Warszawskim Przez Jgnacego Witoszyńskiego [...] Dnia 16. Marca R. P. 1791. Mowione"]