polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Tarcza Wiary S. Rzymskiey Katolickiey Przeciwko Rożnych Jey nieprzyiacioł Impetom Wystawiona : Albo Theologia Polska Kontrowersye y Konkluzye Katolickie dla Prawowiernych Polskich Katolikow, Polskim stylem, y Alphabetycznym Porządkiem w sobie Zamykaiąca / [Petrus Drogoszewski] ; Przez [...] Woyciecha Ochabowicza [...] Wydana [...]"]