polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Ołtarzyk ostrobramski mniejszy zawierający w sobie kronikę Ostréj Bramy przez I.-J. Kraszewskiego i Wł. Syrokomlę, nabożeństwo do Najś. Panny Maryi, codzienne, przygodne i na wszystkie święta przypadające w roku, jakoteż za dusze wiernych zmarłych, do świętych Pańskich i patronów kraju, z dołączeniem pieśni kościelnych z tekstem łacińskim : ozdobiony dwunastu wizerunkami rytémi na stali w Paryżu podług starożytnych obrazów znajdujących sie w kościołach ojczystych"]