polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Walny Zjazd członków Towarzystwa Pedagogicznego w dniu 18, 19 i 20 lipca 1870 r. w Kołomyi : sprawozdanie podług stenogramów Towarzystwa, polsko-ruskich stenogramów"]