polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Publisher = ("Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego" OR "wyd. staraniem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego" OR "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)" OR "nakł. Bibljoteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego" OR "Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego" OR "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego" OR "Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin)")]