polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Skarb W Zamoyskich Domu [...] Helena Zamoyska Woiewodzanka Smolenska Przy Hymeneusza Pochodniach a Herbownym Pilawie [...] Stanisława Potockiego Starosty Halickiego Jako niegdy przy Tyberyusza Krzyżach Wydany y do ślubnego Pierścienia na większą tegoż Prześwietnego Domu Ozdobę Wzięty / W assystencyi Applauduiącego Zkolligowanym Imionom Collegium Lubelskiego Societatis Jesu Roku [...] 1733"]