polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Słonecznik Albo Porownanie Woli Ludzkiey z wolą Bożą / Ktore Piącią Ksiąg Lacinskim ięzykiem opisał W. Ociec Ieremiasz Drexelivs [...] ; A na Polską mowę przetłumaczył y do druku podał Vrbanvs Vallistivs De Stari[i] Las"]