polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Sędziowie przy Prawie, Sprawiedliwości, w decyzyach Odwazni, [...] przy Reassumpcyi Trybunału Koronnego Z okoliczności Imienia, y Pańskiey na ten czas przytomności [...] Tomasza, Ordynata, Na Zamościu Zamoyskiego, Woiewody Lubelskiego, [...] W Kościele Lubelskim Societatis Jesu, Powitani. / Przez X. Woyciecha Aloizego Zabielskiego, [...] W Poniedziałek post Dominicam Conductus. Roku 1748"]