polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Katalog ksiąg polskich znayduiących się w Księgarni Zawadzkiego i Węckiego uprzywilejowanych drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego na Krakowskim przedmieściu w Pałacu JW [Jaśnie Wielmożnego] Potockiego Woiewod[y] Nro. 415"]