polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Wieża Trynitarska - najwyższy punkt staromiejskiej zabudowy Lublina. Wzniesiona w 1693 r. w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Nazwa obiektu pochodzi od zakonu trynitarzy, którzy rezydowali w budynkach pojezuickich w l. 1781–1814. W l. 1819-1827 przeprowadzono renowację obiektu. Podczas bombardzowań miasta w czasie II wojny światowej ucierpiał dach, okna i wnętrze. W l. 1975–1978 wykonano ostatnie prace remotowe na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego, które ma tam swoją siedzibę do dnia dzisiejszego."]