polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = Lublin. Najdawniejszy widok Lublina wyjęty z dzieła Jerzego Brauna...\"Theatrum praecipuarum totius mundi urbium\" z r. 1618, wydał w dokładnej podobiźnie z objaśnieniami Hieronim Łopaciński]