polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Lublin. Plan sytuacyjny posesyi pod No hipotecz[nym] 474 policyj[nym] 664 w mieście Lublinie połozonej i zawierającej ogólnej przestrzeni 11224,32 łokci kwad[ratowych]"]