polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Spis szczegółowy drzew ozdobnych, krzewów, podkrzewów, kwiatów trwałych, letnich, bulwowych i cybulowych sprowadzonych z Hamburga lub własnem staraniem wychodowanych z nasienia, szczepienia lub odkładów a wysadzonych i żyjących w Ogrodzie Publicznym Miejskim oraz na trawnikach przed Pałacem Rządu Gubernialnego w Lublinie od czasu założenia w roku 1837 po dzień 18/30 września 1854"]