polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Spór jurisdykcyjny w sprawie Aleksandra Prażmowskiego przeciwko Skarbowi Królestwa o prawo posiadania sposobem lennym dóbr rządowych Łopienniki z przyległościami od wyroku Sądu Administracyjnego Guberni Lubelskiéj w dniach 12/24, 13/25 i 14/26 listopada 1859 roku wydanego do ogólnego zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu przez Kommissyą Rządową"]