polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Var. A1\: odmienny skład pierwszej składki, różnica w tyt. \"Tarcza Wiary Swiętey Rzymskiey...\" od słowa \"wydana\"\: \"Za dozwoleniem Starszych do Druku Podana...\", listewka na k. \(\)1r. i winieta listwowa na k. \(\)2r. złożone z innych ozdobników niż w var. B, położenie sygn.\: \(\)2/fom.]