polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Var. B: ded. dla Antoniny z Zahorowskich Zamoyskiey, miedzior. z herbem Korczak, na recto k. tyt. inna listewka, różnice w składzie drukarskim k. tyt."]