polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = Józef Rostafiński \"Średniowieczna historya naturalna\" \: systematyczne zestawienie roślin, zwierząt, minerałów oraz wszystkich innego rodzaju leków prostych używanych w Polsce od XII do XVI w. \: \(sprawozdanie odczytane na posiedz. sekcyi przyrodn. T. O. W. z 20\-go września r. b.\)]