polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Nabożenstwo do ś. Antoniego Padewskiego wyznawcy zakonu s. Ojca Franciszka : cudami po całém świecie chrześcijańskim słynącego, w wszelkich potrzebach tak wiecznych jako i doczesnych patrona doświadczonego"]