polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = 1 drużyna z Plutonu Broni Towarzyszącej Kompanii Warszawskiej. Stoją od lewej\: zastępca dowódcy Plutonu Zbigniew Orliński ps. \"Sławian\",kapral obserwator, zastępca dowódcy kompanii strzeleckiej podporucznik Zdzisław Wilusz ps. \"Sęk\", dowódca konnego zwiadu \"Sęp\". Pierwszy z prawej klęczy podporucznik Zbigniew Zaborniak ps. \"Eol\".]