polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Na popis publiczny uczniów Konwiktu Warszawskiego XX. Piiarów : odbywać się maiący w Zoliborze dnia 28, 29 i 30 lipca r. b. , od godziny 9. z rana, do 1 1/2 po południu, rektor i nauczyciele tegoż konwiktu prześwietną publiczność zapraszaią"]