polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Naczelnik Józef Piłsudski, minister wojny oraz oficerowie garnizonu obozowego Szkoły Podoficerskiej podczas obiadu."]