polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "M. in. dokumenty odnoszące się do wsi Maszowa powiatu włodzimierskiego, wywód szlachectwa rodziny Głowackich z rodu 1832, postanowienie Rady familijnej dotyczące majątku nieletniego Aleksandra Głowackiego z dnia 27.XI.1856 r., dwa plany wsi Maszowa (fot.)."]