polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Ed. B\: składki A i B identyczne jak w ed. A, var. A i B; składka C \- jak w ed. A, var. B; od składki D inny skład drukarski \(D/se, E/ica, F/ju, G/n, H/ri\). Listewki na s. 69, 85, 178, 232 i 279 skomponowane częściowo z tych samych, a częściowo z innych ozdobników niż w ed. A. Na s. 316 inna winieta niż w ed. A. Różnice w układzie treści \(np. \"Artis rhetoricae liber primus\" w ed. A od s. 88, w ed. B \- od s. 85 itd.\).]