polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ed. A - położenie sygnatur: A3/Pete, B2/hliesse, C/nd, D/um, E/rg, F2/os a; na ss. 5, 69, 76, 87 i 152 inne winietki niż w ed. B (np. na s. 5 winietka z puttami na chmurze, a na s. 87 z orłem i słońcem)."]