polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Kompania Warszawska kpt. Tadeusza Sztumberka\-Rychtera ps. \"Żegota\", oddział rozpoznawczy OP 9 podczas koncentracji w lesie kotlickim w okolicach Terespola. Pierwszy z prawej ppor. \"Totem\" z Patrolu Sprawozdawców Wojennych.]