polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Komitet Prowincionalny działa za pośrednictwem trzech zarządów gubernialnych: wołyńskiego, podolskiego i ukraińskiego, złozony z trzech oddziałów: Organizacja militarna, Organizacja finansowa, Propaganda."]