polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Edukacya katolicka iest dobrem naywyższym kraiu, iest szczęśliwością w szczegulności każdey osoby gdy ją posiada y według niey żyie"]