polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Hymn z okazyi rocznicy koronacyi nayiaśnieyszego Napoleona Wielkiego [...] na teatrze publicznym przez artystów narodowych śpiewany w dniu [...] grudnia poprzedzającym uroczystość"]