polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Xiązęce Mitry Jasnie Oswieconych Domow Lubomirskich Ostrogskich Sanguszkow Dla Panskich Cnot [...] Maryanny z Lubomirskich Y Ostrogskich Sanguszkowey, Marszałkowy Nadworney W.X.L. Niebieską Koroną Zaszczycone W Pogrzebowym na Wisniczu Kazaniu, X. Jana Leguckiego [...] Roku [...] 1729. Dnia 12. Grudnia"]